Om Wärdshuset

 i Gamla Linköping

Wärdshuset i Gamla Linköping består av två 1700-talsbyggnader som flyttats hit från stadens centrala delar. Den äldsta av dessa är Barkmanska gården.

(matsalen) som uppfördes av jägmästare Gustaf Carl Barkman redan under 1700-talets första decennium.

Flera dekorativt målade innertak pryder den vackra byggnaden som bär tydlig karolinsk prägel. I mittsalen finns en praktfull takmålning som har varit uppsatt på Östergötlands museum. Vem som utfört dessa målningar vet man inte.

Man har funnit liknande verk i flera herrgårdar i Östergötland, bl.a. Bjärka-Säby, Liljeholmen, Grävsten men också i den s.k. Rhyzeliusgården och gården Klostergatan 21. Den senare har för övrigt återuppförts i Gamla Linköping nedanför Linköpings första folkskola (Klostergatan 19) och mitt emot Wärdshuset.

Barkmanska gården låg ursprungligen på Apotekargatan 17, alltså nedanför domkyrkoparken där sociala nämndhuset nu ligger.

Det andra huset är Apotekaregården, också känd som Hallbergska gården från hörnet Apotekaregatan – Storgatan. Det förra namnet torde dock vara mera adekvat då gården under mer än 150 år inrymde apoteket Vasen.

Byggnaden uppfördes ursprungligen endast i en våning och då inlemmades också en utmed Apotekaregatan liggandes loftbod i huset. De delvis väl bevarade takmålningarna kan hänföras till 1700-talets första hälft. En betydande omändring skedde under 1700-talet då huset påbyggdes med en våning.